140x140

Swiss Trade s.r.o.

Profil společnosti

Firma Swiss Trade s.r.o. se zabývá poradenskou činností od roku 2000. Nejprve to byla oblast ISO norem, od konce roku 2006 byla tato činnost rozšířena o dotační programy EU a od roku 2010 je to také oblast bezpečnosti práce.

Odběrateli naší činnosti jsou především živnostníci a podniky zpracovatelského průmyslu, v menší míře také podniky služeb či subjekty státní správy.