140x140

Swiss Trade s.r.o.

Příprava a zpracování projektů

Přihlášení k podání projektu se provádí formou registrace zájemce o dotaci, kde se posuzuje především jeho ekonomika. Po schválení registrace se zpracovává projekt, který je doplňován různými typy příloh, podle požadavků vyhlašovatele dotací. Rozsah a obsah projektu odpovídá odbornému zaměření dotace ( od vyplnění tiskopisu, až po zpracování projektu v rozsahu několika desítek stran odborného textu). Po odevzdání projektu probíhají konzultace s vyhlašovatelem dotačních programu ve smyslu doplňování odevzdaného projektu o požadované informace. Závěrem této části je schválení či zamítnutí podaného dotačního projektu. Tuto část práce zajišťujeme na klíč v plném rozsahu.