140x140

Swiss Trade s.r.o.

Poradenství a auditování systémů

V této oblasti nabízí firma Swiss Trade s.r.o. rozsah činností, zahrnující provozní poradenskou činnost, přípravu firem na certifikaci, zajišťování interních auditů, školení pracovníků firem a podnikových interních auditorů, zavádění systémů v provozu odborná účast certifikačních, dozorových , opakovaných auditech

V následujícím rozsahu :

 • ČSN EN ISO 9001:2016 – Systém managementu kvality
 • ČSN EN ISO 14001:2016 – Systémy enviromentálního managementu
 • ČSN EN ISO 27001:2014 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací
 • ČSN EN ISO 18001:2008 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ČSN EN ISO 10006:2004, ed.2 – Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů
 • ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 –Posuzování shody-Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
 • ČSN EN ISO 15189:2013, ed.2 – Zdravotnické laboratoře –Požadavky na kvalitu a způsobilost
 • ČSN EN ISO 3834,1–5:2006/2017 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů
 • ČSN EN ISO/IEC 80079–34 (389621)– Výbušné atmosféry – Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení
 • ČSN EN ISO 22000:2006 – Systém managementu bezpečnosti potravin-Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci
 • HACCP – všeobecné požadavky na systém kritických bodů / HACCP – Certifikace systému managementu bezpečnosti potravin
 • ČSN EN ISO 13485:2012 – Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů
 • ČSN EN 15224:2017 – Systémy managementu kvality – EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči
 • AQAP 2110, Edition D, (ČOS 051672, 1. vydání) – POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ
 • ČSN EN ISO 50001:2012– Systém managementu hospodaření s energií-Požadavky s návodem k použití
 • ČSN EN ISO 19011:2012– Směrnice pro auditování systémů managementu
 • ČSN EN 1090–1+A1:2012; ČSN EN 1090–2+A1:2012– Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
 • ČSN ISO/IEC 20000–1:2012 – Management služeb pro informační technologie