140x140

Swiss Trade s.r.o.

Dotační audit

Prvním krokem pro podání žádosti o dotaci je provedení dotačního auditu. Tuto činnost provádíme zdarma. Jedná se o základní seznámení zájemce s oblastí dotací, konzultace možností pro daný obor podnikání, hrubý nástin možné spolupráce.