140x140

Swiss Trade s.r.o.

Servis BOZP + PO

Komplexní nabídka služeb v rámci servisu v oblasti bezpečnosti práce – BOZP a PO

V této oblasti nabízí firma Swiss Trade s. r. o. služby v oblasti BOZP, PO a Hygieny práce (dále HP), které zcela pokrývají standardní legislativní a související požadavky České republiky. Úroveň zahrnuje zejména následující činnosti a procesy:

 1. Zajišťování a organizování činností spojených s plněním zákonných povinností v potřebném a plném rozsahu platné legislativy v oboru bezpečnosti a hygieny práce, např.:
  1. vyhledání a zhodnocení rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a stanovení opatření k jejich odstranění
  2. zajišťování pravidelné kontroly úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a stav rizikových faktorů v pracovním prostředí
  3. zajišťování školící činnosti BOZP a HP
 2. Koncipování, tvorba a zajišťování řízené dokumentace oboru bezpečnosti práce a hygieny práce.
 3. Zajišťování harmonizace změn legislativy v celé oblasti BOZP a HP.
 4. Zastupování klientů na vyvolaných jednáních příslušných orgánů státní i regionální správy a samosprávy.
 5. Sledování, vyhodnocování, doporučení a zavádění nových bezpečnostních a hygienických prostředků, pracovních postupů a organizačních způsobů.
 6. Provádění analýz příčin a zdrojů pracovních úrazů, nemocí z povolání, havárií, napomáhání při posouzení odškodnění pracovních úrazů, apod.
 7. Komunikace a zajišťování součinnosti s partnery v oblasti vyhrazených technických zařízení, zvláštních technických zařízení a činností.
 8. Zajišťování opatření pro poskytování první pomoci, zdolávání havárií a požárů, a to v potřebném rozsahu dle působení lokálních rizik.